Ekumenický5. Mojžišova2,24

5. Mojžišova 2:24

Deuteronomium

Vstaňte teda, vy­j­dite a pre­kročte po­tok Ar­nón! Po­zri, vy­dal som ti do rúk Amorejčana, Síchončana, chešbón­skeho kráľa aj jeho krajinu. Začni ju ob­sadzovať a bojuj s ním!


Verš v kontexte

23 Av­vij­cov, ktorí bývali v dedinách až po Gazu, vy­hubili Kaf­tóri, ktorí prišli z Kaftóru a usadili sa na ich mies­te. 24 Vstaňte teda, vy­j­dite a pre­kročte po­tok Ar­nón! Po­zri, vy­dal som ti do rúk Amorejčana, Síchončana, chešbón­skeho kráľa aj jeho krajinu. Začni ju ob­sadzovať a bojuj s ním! 25 Už dnes začnem na­háňať hrôzu a strach pred tebou medzi národ­mi kdekoľvek pod nebom. Tie sa budú triasť a chvieť pred tebou, len čo sa do­počujú o tebe.

späť na 5. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

24 Tedy vstaňte, rušaj­te sa a prej­dite cez po­tok Ar­non! Hľaďže, dal som do tvojej ruky Síchona, kráľa Chešbona, Amoreja, i jeho zem. Začni, zauj­mi a vy­zvúc ho pus­ti sa s ním do boja.

Evanjelický

24 Po­ber­te sa, daj­te sa na ces­tu a prej­dite cez rieku Ar­nón! Hľa, vy­dal som ti do rúk Amorej­ca Síchóna, chešbón­skeho kráľa, i jeho krajinu! Začni ju dobýjať a pusť sa s ním do voj­ny!

Ekumenický

24 Vstaňte teda, vy­j­dite a pre­kročte po­tok Ar­nón! Po­zri, vy­dal som ti do rúk Amorejčana, Síchončana, chešbón­skeho kráľa aj jeho krajinu. Začni ju ob­sadzovať a bojuj s ním!

Bible21

24 „Vzhů­ru! Jdě­te dál a pře­kroč­te po­tok Arnon! Po­hleď, dal jsem do tvé ruky cheš­bon­ského krále, Emo­rej­ce Si­cho­na, i jeho zem. Za­čni ji ob­sazovat, dej se s ním do bo­je!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček