Ekumenický5. Mojžišova18,21

5. Mojžišova 18:21

Deuteronomium

Možno si po­mys­líš: Podľa čoho po­známe, ktoré slovo ne­povedal Hos­podin?


Verš v kontexte

20 No prorok, ktorý by sa v mojom mene opovážil hovoriť niečo, čo som ne­prikázal, alebo by hovoril v mene iných bohov, taký prorok nech zo­mrie. 21 Možno si po­mys­líš: Podľa čoho po­známe, ktoré slovo ne­povedal Hos­podin? 22 Slovo, ktoré vy­sloví prorok v mene Hos­podina a ono sa ne­us­kutoční ani ne­spl­ní, je slovo, ktoré nehovoril Hos­podin. Prorok to po­vedal len svoj­voľne, pre­to sa toho neboj!

späť na 5. Mojžišova, 18

Príbuzné preklady Roháček

21 A keby si po­vedal vo svojom srd­ci: Jako po­známe slovo, ktoré nehovoril Hos­podin?

Evanjelický

21 Možno si po­mys­líš: Ako po­známe, ktoré slovo nehovoril Hos­podin?

Ekumenický

21 Možno si po­mys­líš: Podľa čoho po­známe, ktoré slovo ne­povedal Hos­podin?

Bible21

21 Můžeš si říci: „Jak po­zná­me, že to slovo ne­mluví Hospodin?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček