Ekumenický5. Mojžišova18,19

5. Mojžišova 18:19

Deuteronomium

Kto ne­pos­lúch­ne moje slová, ktoré bude hovoriť v mojom mene, toho vez­mem na zod­poved­nosť.


Verš v kontexte

18 Vzbudím im proroka ako si ty spomedzi ich bratov. Do úst mu vložím svoje slová a on im po­vie všet­ko, čo mu pri­kážem. 19 Kto ne­pos­lúch­ne moje slová, ktoré bude hovoriť v mojom mene, toho vez­mem na zod­poved­nosť. 20 No prorok, ktorý by sa v mojom mene opovážil hovoriť niečo, čo som ne­prikázal, alebo by hovoril v mene iných bohov, taký prorok nech zo­mrie.

späť na 5. Mojžišova, 18

Príbuzné preklady Roháček

19 A stane sa, že ten, kto by ne­počúval na moje slová, ktoré bude hovoriť v mojom mene, ponesie svoju vinu, a ja to budem vy­hľadávať od neho.

Evanjelický

19 Kto však ne­pos­lúch­ne moje slová, ktoré vy­sloví v mojom mene, toho vez­mem na zod­poved­nosť.

Ekumenický

19 Kto ne­pos­lúch­ne moje slová, ktoré bude hovoriť v mojom mene, toho vez­mem na zod­poved­nosť.

Bible21

19 Kdoko­li ne­po­s­lech­ne má slova, která pro­mluví mým jménem, s ta­kovým zúč­tu­ji já sám.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček