Ekumenický5. Mojžišova18,15

5. Mojžišova 18:15

Deuteronomium

Hos­podin, tvoj Boh, ti vzbudí proroka, ako som ja, spomedzi vás, z tvojich bratov. Toho po­slúchaj­te.


Verš v kontexte

14 Národy, ktoré máš vy­hnať, počúvajú vy­kladačov znamení a vešt­cov. Tebe to však Hos­podin, tvoj Boh, nedovolil. 15 Hos­podin, tvoj Boh, ti vzbudí proroka, ako som ja, spomedzi vás, z tvojich bratov. Toho po­slúchaj­te. 16 Bude to tak, ako si žiadal od Hos­podina, svoj­ho Boha, na Horebe v deň zhromaždenia, keď si vravel: Kiež už ne­počujem hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, a ne­vidím už ten veľký oheň, aby som nezom­rel.

späť na 5. Mojžišova, 18

Príbuzné preklady Roháček

15 Hos­podin, tvoj Bôh, ti vzbudí proroka z tvoj­ho stredu, zpomedzi tvojich bratov, ako som ja, na toho budete počúvať,

Evanjelický

15 Hos­podin, tvoj Boh, vzbudí ti proroka, ako som ja, z tvoj­ho pro­stredia, spomedzi tvojich bratov; toho po­slúchaj­te -

Ekumenický

15 Hos­podin, tvoj Boh, ti vzbudí proroka, ako som ja, spomedzi vás, z tvojich bratov. Toho po­slúchaj­te.

Bible21

15 Hos­po­din, tvůj Bůh, ti zpro­střed tvých bra­trů vzbudí pro­roka, jako jsem já – toho po­s­lou­chej­te.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček