Ekumenický5. Mojžišova18,11

5. Mojžišova 18:11

Deuteronomium

ani za­klínač, ani vy­volávač duchov, ani jas­novidec, ani ten, čo by sa vy­pytoval duchov mŕt­vych.


Verš v kontexte

10 Nech nie je medzi vami ni­kto, kto by syna alebo dcéru pre­viedol cez oheň: ani veštec za­oberajúci sa vešt­bami, ani vy­kladač znamení, ani hádač, ani čarodej­ník, 11 ani za­klínač, ani vy­volávač duchov, ani jas­novidec, ani ten, čo by sa vy­pytoval duchov mŕt­vych. 12 Každý totiž, kto koná tieto veci, je Hos­podinovi ohav­ný. Hos­podin, tvoj Boh, práve pre tieto ohav­nos­ti tie národy vy­háňa pred tebou.

späť na 5. Mojžišova, 18

Príbuzné preklady Roháček

11 ani bosorák ani do­pytujúci sa veštec­kého ducha ani vedomec alebo taký, ktorý by sa niečo pýtal mŕt­vych.

Evanjelický

11 ani za­klínač, ani vy­volávač duchov, ani jas­novidec, ani kto by sa vy­pytoval mŕt­vych.

Ekumenický

11 ani za­klínač, ani vy­volávač duchov, ani jas­novidec, ani ten, čo by sa vy­pytoval duchov mŕt­vych.

Bible21

11 za­říkávač, vy­vo­lávač du­chů, věšt­kyně ani ten, kdo se radí s mrt­vý­mi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček