Ekumenický5. Mojžišova18,10

5. Mojžišova 18:10

Deuteronomium

Nech nie je medzi vami ni­kto, kto by syna alebo dcéru pre­viedol cez oheň: ani veštec za­oberajúci sa vešt­bami, ani vy­kladač znamení, ani hádač, ani čarodej­ník,


Verš v kontexte

9 Keď prídeš do krajiny, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Boh, ne­na­podobňuj ohav­nos­ti miest­nych národov. 10 Nech nie je medzi vami ni­kto, kto by syna alebo dcéru pre­viedol cez oheň: ani veštec za­oberajúci sa vešt­bami, ani vy­kladač znamení, ani hádač, ani čarodej­ník, 11 ani za­klínač, ani vy­volávač duchov, ani jas­novidec, ani ten, čo by sa vy­pytoval duchov mŕt­vych.

späť na 5. Mojžišova, 18

Príbuzné preklady Roháček

10 Nenaj­de sa u teba ni­kto taký, kto by viedol svoj­ho syna alebo svoju dcéru cez oheň, ani veštec ani planetár ani za­klínač ani čarodej­ník

Evanjelický

10 Nech sa nenáj­de u teba taký, čo by syna alebo dcéru pre­vádzal ohňom, ani veštec, ani vy­kladač znamení, ani hádač, ani čarodej­ník,

Ekumenický

10 Nech nie je medzi vami ni­kto, kto by syna alebo dcéru pre­viedol cez oheň: ani veštec za­oberajúci sa vešt­bami, ani vy­kladač znamení, ani hádač, ani čarodej­ník,

Bible21

10 Ať se u tebe nena­jde, kdo by svého syna či dce­ru pro­ve­dl ohněm! Stejně tak žádný věš­tec, jasnovi­dec, ha­dač, ča­roděj,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček