Ekumenický5. Mojžišova16,9

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

5. Mojžišova 16:9

Deuteronomium

Od­počítaj sedem týždňov. Od chvíle, keď priložíš kosák k obiliu, začni počítať sedem týždňov.


Verš v kontexte

8 Šesť dní jedz nek­vasený chlieb a sied­my deň bude sláv­nost­né zhromaždenie na počesť Hos­podina, tvoj­ho Boha. Vtedy nekonaj nijakú prácu. 9 Od­počítaj sedem týždňov. Od chvíle, keď priložíš kosák k obiliu, začni počítať sedem týždňov. 10 Po­tom usporiadaš sláv­nosť týždňov na počesť Hos­podina, svoj­ho Boha. Podľa svojich možnos­tí veľkoryso obetuj z toho, čo ti požeh­ná Hos­podin, tvoj Boh.

späť na 5. Mojžišova, 16

Príbuzné preklady Roháček

9 Na­počítaš si sedem týždňov; od­vtedy, od­kedy za­počne srp v stojacom obilí, za­počneš počítať sedem týždňov.

Evanjelický

9 Počítaj si sedem týždňov. Začni počítať sedem týždňov od chvíle, keď priložíš kosák k obiliu.

Ekumenický

9 Od­počítaj sedem týždňov. Od chvíle, keď priložíš kosák k obiliu, začni počítať sedem týždňov.

Bible21

9 Odpočí­tej si sedm týdnů. Až na­počítáš sedm týdnů od za­čátku obilné žně,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček