Ekumenický5. Mojžišova16,20

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

5. Mojžišova 16:20

Deuteronomium

O spravodlivosť a len o spravodlivosť sa budeš usilovať, aby si os­tal nažive a ob­sadil krajinu, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Boh.


Verš v kontexte

19 Ne­prek­rúcaj právo, nehľaď na osobu, ne­prijímaj ú­platok, lebo ú­platok za­slepuje oči múd­rych a pre­vracia reči spravod­livých. 20 O spravodlivosť a len o spravodlivosť sa budeš usilovať, aby si os­tal nažive a ob­sadil krajinu, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Boh. 21 Keď po­stavíte ol­tár Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, ne­smiete vedľa neho osadiť po­svät­ný kôl z nijakého dreva.

späť na 5. Mojžišova, 16

Príbuzné preklady Roháček

20 Za spraved­livosťou a len za spraved­livosťou sa poženieš, aby si žil a aby si do dedičs­tva zau­jal zem, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Bôh.

Evanjelický

20 Spravod­livosť, len spravod­livosť budeš sledovať, aby si os­tal nažive a za­bral krajinu, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Boh.

Ekumenický

20 O spravodlivosť a len o spravodlivosť sa budeš usilovať, aby si os­tal nažive a ob­sadil krajinu, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Boh.

Bible21

20 Usi­luj o sprave­dlnost, o sku­tečnou sprave­dlnost! Pak teprve bu­deš žít a ovládneš zem, kte­rou ti Hos­po­din, tvůj Bůh, dává.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček