Ekumenický5. Mojžišova13,5

5. Mojžišova 13:5

Deuteronomium

Na­sleduj­te Hos­podina, svoj­ho Boha, boj­te sa ho, za­chovávaj­te jeho príkazy, počúvaj­te jeho hlas, slúžte mu a pri­držiavaj­te sa ho!


Verš v kontexte

4 slová takého proroka alebo vy­kladača snov ne­počúvaj. To vás skúša Hos­podin, váš Boh, aby po­znal, či milujete Hos­podina, svoj­ho Boha, celým srd­com a celou dušou. 5 Na­sleduj­te Hos­podina, svoj­ho Boha, boj­te sa ho, za­chovávaj­te jeho príkazy, počúvaj­te jeho hlas, slúžte mu a pri­držiavaj­te sa ho! 6 Ten prorok alebo vy­kladač snov musí zo­mrieť, pre­tože ťa navádzal na to, aby ste od­pad­li od Hos­podina, svoj­ho Boha, ktorý vás vy­viedol z Egypta a vy­kúpil z domu ot­roc­tva. Chcel ťa zviesť z cesty, po ktorej ti kázal ísť Hos­podin, tvoj Boh. Tým sa od­stráni zlo spomedzi vás.

späť na 5. Mojžišova, 13

Príbuzné preklady Roháček

5 A ten prorok alebo ten, komu by sa sníval taký sen, zo­mrie, pre­tože hovoril to, čím by vás odvrátil od Hos­podina, vášho Boha, ktorý vás vy­viedol z Egypt­skej zeme a ktorý ťa vy­slobodil z domu sluhov, chcúc ťa vy­raziť z ces­ty, ktorú ti pri­kázal Hos­podin, tvoj Bôh, aby si ňou išiel. A od­praceš to zlo zo svoj­ho stredu!

Evanjelický

5 Hos­podina, svoj­ho Boha, na­sleduj­te, Jeho sa boj­te a Jeho pri­kázania za­chovávaj­te, Jeho hlas po­slúchaj­te, Jemu slúžte a Jeho sa pri­dŕžaj­te!

Ekumenický

5 Na­sleduj­te Hos­podina, svoj­ho Boha, boj­te sa ho, za­chovávaj­te jeho príkazy, počúvaj­te jeho hlas, slúžte mu a pri­držiavaj­te sa ho!

Bible21

5 Hos­po­di­na, svého Bo­ha, násle­duj­te, jeho ctě­te, jeho přikázání za­chovávej­te, jeho po­s­lou­chej­te, jemu služ­te a k ně­mu se přimkně­te.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček