Ekumenický5. Mojžišova13,19

5. Mojžišova 13:19

Deuteronomium

Pre­to počúvaj hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, za­chovávaj všet­ky jeho pri­kázania, ktoré ti dnes pred­kladám, aby si konal to, čo Hos­podin, tvoj Boh, po­kladá za správ­ne.


Verš v kontexte

17 Všet­ku korisť z neho zhromaždi na námes­tí a mes­to, ako aj korisť z neho spáľ ako celožer­tvu pre Hos­podina, tvoj­ho Boha. To mes­to zo­stane navždy zbúranis­kom a ni­kdy sa ne­smie znova po­staviť. 18 Nech ti na ruku ne­prilip­ne nič z toho, čo je pod kliat­bou, aby Hos­podin upus­til od svoj­ho roz­horčeného hnevu a pre­ukázal ti milo­sr­den­stvo, aby sa zmiloval nad tebou a rozm­nožil ťa, ako pri­sahal tvojim ot­com. 19 Pre­to počúvaj hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, za­chovávaj všet­ky jeho pri­kázania, ktoré ti dnes pred­kladám, aby si konal to, čo Hos­podin, tvoj Boh, po­kladá za správ­ne.

späť na 5. Mojžišova, 13

Príbuzné preklady Evanjelický

19 Pre­to počúvaj hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, za­chovávaj všet­ky Jeho pri­kázania, ktoré ti dnes pred­kladám, a rob, čo je správ­ne v očiach Hos­podina, tvoj­ho Boha.

Ekumenický

19 Pre­to počúvaj hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, za­chovávaj všet­ky jeho pri­kázania, ktoré ti dnes pred­kladám, aby si konal to, čo Hos­podin, tvoj Boh, po­kladá za správ­ne.

Bible21

19 Pro­to po­s­lou­chej Hos­po­di­na, svého Bo­ha, za­chovávej všech­na jeho přikázání, která ti dnes udílím, a čiň, co je v očích Hos­po­di­na, tvého Bo­ha, správné.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček