Ekumenický5. Mojžišova13,15

5. Mojžišova 13:15

Deuteronomium

dô­klad­ne vy­šet­ri, pre­skúmaj a popýtaj sa. Ak by sa do­kázalo, že táto ohav­nosť bola medzi vami spáchaná,


Verš v kontexte

14 že spomedzi vás vy­šli naničhod­níci a zvádzajú obyvateľov mes­ta rečami: Poďme slúžiť iným bohom — bohom, ktorých ne­poz­náte —, 15 dô­klad­ne vy­šet­ri, pre­skúmaj a popýtaj sa. Ak by sa do­kázalo, že táto ohav­nosť bola medzi vami spáchaná, 16 musíš mečom po­biť obyvateľov toho mes­ta a os­trím meča vy­konať kliat­bu na ňom i na všet­kom, čo je v ňom, aj na dobyt­ku.

späť na 5. Mojžišova, 13

Príbuzné preklady Roháček

15 do­is­ta po­biješ obyvateľov toho mes­ta os­trím meča. Za­hub ho, vy­riek­nuc nad ním kliat­bu ú­pl­nej záhuby, i všet­ko, čo je v ňom, i jeho hovädo os­trím meča.

Evanjelický

15 dô­klad­ne skúmaj, vy­šet­ruj a do­pytuj sa, a ak by to bola is­tá prav­da, ak bola spáchaná táto ohav­nosť v tvojom strede,

Ekumenický

15 dô­klad­ne vy­šet­ri, pre­skúmaj a popýtaj sa. Ak by sa do­kázalo, že táto ohav­nosť bola medzi vami spáchaná,

Bible21

15 Teh­dy to pro­zkou­mej a vy­šetři; důkladně se na to vy­ptej. Pokud se na­jisto po­tvrdí, že ve tvém stře­du byla spáchá­na ta­ková ohavnost,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček