Ekumenický5. Mojžišova13,14

5. Mojžišova 13:14

Deuteronomium

že spomedzi vás vy­šli naničhod­níci a zvádzajú obyvateľov mes­ta rečami: Poďme slúžiť iným bohom — bohom, ktorých ne­poz­náte —,


Verš v kontexte

13 Keby si sa do­počul, že sa v niektorom mes­te, ktoré ti dáva Hos­podin, tvoj Boh, aby si v ňom býval, po­vráva, 14 že spomedzi vás vy­šli naničhod­níci a zvádzajú obyvateľov mes­ta rečami: Poďme slúžiť iným bohom — bohom, ktorých ne­poz­náte —, 15 dô­klad­ne vy­šet­ri, pre­skúmaj a popýtaj sa. Ak by sa do­kázalo, že táto ohav­nosť bola medzi vami spáchaná,

späť na 5. Mojžišova, 13

Príbuzné preklady Roháček

14 vtedy vy­hľadáš vec a vy­šet­ríš a dob­re sa na ňu vypýtaš. A keď sa presvedčíš, že hľa, je to is­tá prav­da, že sa vy­konala tá ohav­nosť v tvojom strede,

Evanjelický

14 Vy­šli naničhod­ní mužovia z tvoj­ho stredu a zvied­li obyvateľov svoj­ho mes­ta hovoriac: Poďme a slúžme iným bohom, ktorých ne­poz­náte,

Ekumenický

14 že spomedzi vás vy­šli naničhod­níci a zvádzajú obyvateľov mes­ta rečami: Poďme slúžiť iným bohom — bohom, ktorých ne­poz­náte —,

Bible21

14 že z vaše­ho stře­du vy­š­li niče­mové, aby sve­dli obyva­te­le svého měs­ta slovy: „Po­jď­me sloužit cizím bo­hům“ (které jsi ne­po­znal).

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček