Ekumenický5. Mojžišova13,12

5. Mojžišova 13:12

Deuteronomium

Keď sa to do­počujú všet­ci Iz­raeliti, budú sa báť a nijaké také zlo sa medzi vami už ne­stane.


Verš v kontexte

11 Ukameňuješ ho, pre­tože ťa chcel od­viesť od Hos­podina, tvoj­ho Boha, ktorý ťa vy­viedol z Egypta, z domu ot­roc­tva. 12 Keď sa to do­počujú všet­ci Iz­raeliti, budú sa báť a nijaké také zlo sa medzi vami už ne­stane. 13 Keby si sa do­počul, že sa v niektorom mes­te, ktoré ti dáva Hos­podin, tvoj Boh, aby si v ňom býval, po­vráva,

späť na 5. Mojžišova, 13

Príbuzné preklady Roháček

12 Keby si počul hovoriť o nie­ktorom zo svojich miest, ktoré ti dá Hos­podin, tvoj Bôh, aby si tam býval,

Evanjelický

12 Keď sa to do­počuje celý Iz­rael, bude sa báť a nebude páchať viac takéto zlo v tvojom pro­stredí.

Ekumenický

12 Keď sa to do­počujú všet­ci Iz­raeliti, budú sa báť a nijaké také zlo sa medzi vami už ne­stane.

Bible21

12 Až o tom us­lyší vše­chen Iz­rael, při­jde na ně bázeň a už nikdy ve tvém stře­du podobné zlo ne­spá­chají.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček