Ekumenický5. Mojžišova13,11

5. Mojžišova 13:11

Deuteronomium

Ukameňuješ ho, pre­tože ťa chcel od­viesť od Hos­podina, tvoj­ho Boha, ktorý ťa vy­viedol z Egypta, z domu ot­roc­tva.


Verš v kontexte

10 Musíš ho za­biť. Pr­vý zdvih­neš ruky, aby si ho usmr­til a po­tom sa zdvih­nú ruky všet­kého ľudu. 11 Ukameňuješ ho, pre­tože ťa chcel od­viesť od Hos­podina, tvoj­ho Boha, ktorý ťa vy­viedol z Egypta, z domu ot­roc­tva. 12 Keď sa to do­počujú všet­ci Iz­raeliti, budú sa báť a nijaké také zlo sa medzi vami už ne­stane.

späť na 5. Mojžišova, 13

Príbuzné preklady Roháček

11 A počuje to celý Iz­rael, a budú sa báť a ne­urobia viacej nijakej takej zlej veci v tvojom strede.

Evanjelický

11 Ukameňuj ho až na sm­rť, lebo ťa chcel zviesť od Hos­podina, tvoj­ho Boha, ktorý ťa vy­viedol z Egyp­ta, z domu ot­roc­tva.

Ekumenický

11 Ukameňuješ ho, pre­tože ťa chcel od­viesť od Hos­podina, tvoj­ho Boha, ktorý ťa vy­viedol z Egypta, z domu ot­roc­tva.

Bible21

11 Uka­menuj ho k smrti – vž­dyť tě chtěl od­trh­nout od Hos­po­di­na, tvého Bo­ha, který tě vy­ve­dl z Egyp­ta, z domu ot­ro­ctví!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček