Ekumenický5. Mojžišova13,10

5. Mojžišova 13:10

Deuteronomium

Musíš ho za­biť. Pr­vý zdvih­neš ruky, aby si ho usmr­til a po­tom sa zdvih­nú ruky všet­kého ľudu.


Verš v kontexte

9 ne­pod­voľ sa mu ani ho ne­počúvaj a nech sa nad ním nezľutuje ani tvoje oko. Nebudeš mať s ním súcit ani ho nebudeš skrývať. 10 Musíš ho za­biť. Pr­vý zdvih­neš ruky, aby si ho usmr­til a po­tom sa zdvih­nú ruky všet­kého ľudu. 11 Ukameňuješ ho, pre­tože ťa chcel od­viesť od Hos­podina, tvoj­ho Boha, ktorý ťa vy­viedol z Egypta, z domu ot­roc­tva.

späť na 5. Mojžišova, 13

Príbuzné preklady Roháček

10 A budeš ho kameňovať, do­kiaľ nezom­rie, lebo ťa chcel od­viesť od Hos­podina, tvoj­ho Boha, ktorý ťa vy­viedol z Egypt­skej zeme, z domu sluhov.

Evanjelický

10 ale musíš ho za­biť. Tvoja ruka nech pr­vá do­pad­ne naň, aby ho usmr­tila, a po­tom ruky všet­kého ľudu.

Ekumenický

10 Musíš ho za­biť. Pr­vý zdvih­neš ruky, aby si ho usmr­til a po­tom sa zdvih­nú ruky všet­kého ľudu.

Bible21

10 mu­síš ho po­pravit. Sám na něj vztáh­neš ruku jako první, aby zemřel, a pak se připo­jí vše­chen lid.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček