Ekumenický5. Mojžišova13,1

5. Mojžišova 13:1

Deuteronomium

Všet­ko, čo vám pri­kazujem, starost­livo do­držiavaj­te, nič k tomu ne­pridávaj­te ani z toho ne­uberaj­te.


Verš v kontexte

1 Všet­ko, čo vám pri­kazujem, starost­livo do­držiavaj­te, nič k tomu ne­pridávaj­te ani z toho ne­uberaj­te. 2 Ak medzi vami vy­stúpi prorok alebo nie­kto, kto máva a vy­kladá sny, a dá ti nejaké znamenie alebo vy­koná zá­zrak, 3 a keby sa znamenie alebo zá­zrak podľa pred­povede aj spl­nili, no pri­tom by ti po­vedal: Poďme za inými boh­mi, ktorých si ne­poz­nal, a slúžme im,

späť na 5. Mojžišova, 13

Príbuzné preklady Roháček

1 Keby po­vs­tal v tvojom strede prorok alebo niek­to taký, komu by sa sníval sen, a dal by ti nejaké znamenie alebo nejaký zá­zrak,

Evanjelický

1 Všet­ko, čo vám pri­kazujem, usilov­ne plňte, nič k tomu ne­pridávaj­te, ani z toho ne­uberaj­te!

Ekumenický

1 Všet­ko, čo vám pri­kazujem, starost­livo do­držiavaj­te, nič k tomu ne­pridávaj­te ani z toho ne­uberaj­te.

Bible21

1 Peč­livě do­držuj­te vše, co vám přikazu­ji – nic k tomu ne­při­dávej­te ani z toho ne­u­bírej­te.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček