Ekumenický5. Mojžišova12,5

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

5. Mojžišova 12:5

Deuteronomium

Vy budete pri­chádzať na mies­to, ktoré si Hos­podin, váš Boh, vy­volí spomedzi všet­kých vašich kmeňov, aby tam bolo jeho meno, aby tam býval.


Verš v kontexte

4 Vy to však Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, robiť ne­smiete! 5 Vy budete pri­chádzať na mies­to, ktoré si Hos­podin, váš Boh, vy­volí spomedzi všet­kých vašich kmeňov, aby tam bolo jeho meno, aby tam býval. 6 Tam prinášaj­te svoje spaľované obety, obety s hostinou, desiat­ky, po­z­dvihované obety, sľuby, dob­rovoľné dary i pr­vorodené zo svoj­ho dobyt­ka a oviec.

späť na 5. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

5 Ale na mies­te, ktoré si vy­volí Hos­podin, váš Bôh, zo všet­kých vašich po­kolení, aby tam položil svoje meno, tam, kde bude bývať, budete ho hľadať, a ta prij­deš.

Evanjelický

5 Vy­hľadávaj­te mies­to, ktoré si zo všet­kých vašich kmeňov vy­volí Hos­podin, váš Boh, aby tam položil svoje meno, a pre­býval tam - a tam pri­chádzaj­te!

Ekumenický

5 Vy budete pri­chádzať na mies­to, ktoré si Hos­podin, váš Boh, vy­volí spomedzi všet­kých vašich kmeňov, aby tam bolo jeho meno, aby tam býval.

Bible21

5 Vy­hledávej­te místo, které si Hos­po­din, váš Bůh, upro­střed vašich kmenů vy­vo­lí za příby­tek a kde umístí své jméno. Tam choď­te

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček