Ekumenický5. Mojžišova12,4

5. Mojžišova 12:4

Deuteronomium

Vy to však Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, robiť ne­smiete!


Verš v kontexte

3 Ich ol­táre zbúraj­te, po­svät­né stĺpy polám­te, ašéry spáľte, sochy ich bôžikov po­sekaj­te a ich mená od­stráňte z toho mies­ta. 4 Vy to však Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, robiť ne­smiete! 5 Vy budete pri­chádzať na mies­to, ktoré si Hos­podin, váš Boh, vy­volí spomedzi všet­kých vašich kmeňov, aby tam bolo jeho meno, aby tam býval.

späť na 5. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

4 Ne­učiníte tak Hos­podinovi, svoj­mu Bohu!

Evanjelický

4 Ale Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, slúžte iným spôsobom!

Ekumenický

4 Vy to však Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, robiť ne­smiete!

Bible21

4 Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu, nic ta­kového ne­dě­lej­te.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček