Ekumenický5. Mojžišova12,31

5. Mojžišova 12:31

Deuteronomium

Tak sa ne­smieš správať voči Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, pre­tože všet­ko, čo oni robili pre svojich bohov, je ohav­nosťou, ktorú Hos­podin nenávidí; oni totiž svojim bohom obetovali na ol­tári aj svojich synov a svoje dcéry.


Verš v kontexte

29 Keď Hos­podin, tvoj Boh, vy­hubí pred tebou národy, ktoré si ideš pod­maniť a usadíš sa v ich krajine, 30 po ich vy­hubení si dávaj po­zor, aby si sa nechytil do osíd­la, ktoré po nich zo­stane. Ne­vyhľadávaj ich bohov a nehovor: Ako tieto národy slúžili svojim bohom, tak to budem robiť i ja! 31 Tak sa ne­smieš správať voči Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, pre­tože všet­ko, čo oni robili pre svojich bohov, je ohav­nosťou, ktorú Hos­podin nenávidí; oni totiž svojim bohom obetovali na ol­tári aj svojich synov a svoje dcéry.

späť na 5. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

31 Ne­učiníš tak Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, lebo všet­ko, čo je ohavnosťou Hos­podinovi, čoho on nenávidí, robili svojim bohom, lebo ešte len aj svojich synov aj svoje dcéry pálili ohňom svojim bohom.

Evanjelický

31 Ne­počínaj si tak voči Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, lebo všet­ko, čo je Hos­podinovi, tvoj­mu Bohu, ohav­nosťou, čo nenávidí, to oni robili svojim bohom, lebo spaľovali aj svojich synov a svoje dcéry na poc­tu svojich bohov.

Ekumenický

31 Tak sa ne­smieš správať voči Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, pre­tože všet­ko, čo oni robili pre svojich bohov, je ohav­nosťou, ktorú Hos­podin nenávidí; oni totiž svojim bohom obetovali na ol­tári aj svojich synov a svoje dcéry.

Bible21

31 Nic ta­kového Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu, ne­dě­lej! Vž­dyť pro své bohy dělají vše, co Hos­po­din, tvůj Bůh, po­važuje za ohavnost a co nenávi­dí. Dokon­ce pro své bohy pálí své syny a dce­ry v ohni!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček