Ekumenický5. Mojžišova12,30

5. Mojžišova 12:30

Deuteronomium

po ich vy­hubení si dávaj po­zor, aby si sa nechytil do osíd­la, ktoré po nich zo­stane. Ne­vyhľadávaj ich bohov a nehovor: Ako tieto národy slúžili svojim bohom, tak to budem robiť i ja!


Verš v kontexte

29 Keď Hos­podin, tvoj Boh, vy­hubí pred tebou národy, ktoré si ideš pod­maniť a usadíš sa v ich krajine, 30 po ich vy­hubení si dávaj po­zor, aby si sa nechytil do osíd­la, ktoré po nich zo­stane. Ne­vyhľadávaj ich bohov a nehovor: Ako tieto národy slúžili svojim bohom, tak to budem robiť i ja! 31 Tak sa ne­smieš správať voči Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, pre­tože všet­ko, čo oni robili pre svojich bohov, je ohav­nosťou, ktorú Hos­podin nenávidí; oni totiž svojim bohom obetovali na ol­tári aj svojich synov a svoje dcéry.

späť na 5. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

30 vy­stríhaj sa, aby si ne­uviazol do osíd­la a tak ne­odišiel za nimi, keď budú vy­hladení od tvojej tvári, a aby si sa ne­pýtal po ich bohoch po­vediac: Ako slúžily tieto národy svojim bohom? A budem tak robiť i ja.

Evanjelický

30 po ich vy­hubení spred teba chráň sa uviaz­nuť v osíd­le a na­sledovať ich; nedopytuj sa na ich bohov hovoriac: Ako tieto národy slúžili tým­to bohom, tak budem konať i ja!

Ekumenický

30 po ich vy­hubení si dávaj po­zor, aby si sa nechytil do osíd­la, ktoré po nich zo­stane. Ne­vyhľadávaj ich bohov a nehovor: Ako tieto národy slúžili svojim bohom, tak to budem robiť i ja!

Bible21

30 měj se na po­zo­ru i po­té, co bu­dou vy­hlazeni. Ne­smíš je následovat do pasti – ne­vy­hledávej je­jich bo­hy. Neříkej: „Jak asi ty náro­dy slouži­ly svým bo­hům? Chtěl bych to zku­sit i já.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček