Ekumenický5. Mojžišova12,3

5. Mojžišova 12:3

Deuteronomium

Ich ol­táre zbúraj­te, po­svät­né stĺpy polám­te, ašéry spáľte, sochy ich bôžikov po­sekaj­te a ich mená od­stráňte z toho mies­ta.


Verš v kontexte

2 Ú­pl­ne zničte všet­ky mies­ta, kde na vy­sokých vr­choch, kop­coch a pod každým zeleným stromom slúžili svojim bohom národy, ktoré si pod­maníte. 3 Ich ol­táre zbúraj­te, po­svät­né stĺpy polám­te, ašéry spáľte, sochy ich bôžikov po­sekaj­te a ich mená od­stráňte z toho mies­ta. 4 Vy to však Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, robiť ne­smiete!

späť na 5. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

3 A roz­boríte ich ol­táre a skrúšite ich mod­ly a ich háje popálite ohňom a rytiny ich bohov po­sekáte a vy­hubíte ich meno z toho mies­ta.

Evanjelický

3 Zbúraj­te ich ol­táre a roz­bite ich po­svät­né stĺpy, ašéry spáľte ohňom, vy­rezávané mod­ly ich bohov roz­sekaj­te a vy­ničte ich mená z tých­to miest.

Ekumenický

3 Ich ol­táre zbúraj­te, po­svät­né stĺpy polám­te, ašéry spáľte, sochy ich bôžikov po­sekaj­te a ich mená od­stráňte z toho mies­ta.

Bible21

3 Je­jich ol­táře zboř­te, je­jich po­svátné slou­py roz­tříště­te, je­jich po­svátné kůly spal­te, so­chy je­jich bo­hů zporážej­te a je­jich jméno od­tam­tud vy­hlaď­te.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček