Ekumenický5. Mojžišova12,29

5. Mojžišova 12:29

Deuteronomium

Keď Hos­podin, tvoj Boh, vy­hubí pred tebou národy, ktoré si ideš pod­maniť a usadíš sa v ich krajine,


Verš v kontexte

28 Za­chovávaj a počúvaj všet­ky tieto slová, ktoré ti pri­kazujem, aby sa dob­re vodilo tebe, tvojim synom po tebe až naveky, keď budeš robiť, čo je dob­ré a správ­ne pred Hos­podinom, tvojím Bohom. 29 Keď Hos­podin, tvoj Boh, vy­hubí pred tebou národy, ktoré si ideš pod­maniť a usadíš sa v ich krajine, 30 po ich vy­hubení si dávaj po­zor, aby si sa nechytil do osíd­la, ktoré po nich zo­stane. Ne­vyhľadávaj ich bohov a nehovor: Ako tieto národy slúžili svojim bohom, tak to budem robiť i ja!

späť na 5. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

29 Keď vy­plieni Hos­podin, tvoj Bôh, od tvojej tvári národy, ku ktorým ideš, aby si ich zau­jal do dedičs­tva, a keď ich zauj­meš do dedičs­tva a budeš bývať v ich zemi,

Evanjelický

29 Keď Hos­podin, tvoj Boh, vy­kynoží spred teba národy, ktoré si ideš pod­maniť, keď si ich pod­maníš a budeš bývať v ich krajine,

Ekumenický

29 Keď Hos­podin, tvoj Boh, vy­hubí pred tebou národy, ktoré si ideš pod­maniť a usadíš sa v ich krajine,

Bible21

29 Hos­po­din, tvůj Bůh, před te­bou vy­koření náro­dy, které jdeš vy­hnat. Až je vy­ženeš a usadíš se v je­jich ze­mi,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček