Ekumenický5. Mojžišova12,28

5. Mojžišova 12:28

Deuteronomium

Za­chovávaj a počúvaj všet­ky tieto slová, ktoré ti pri­kazujem, aby sa dob­re vodilo tebe, tvojim synom po tebe až naveky, keď budeš robiť, čo je dob­ré a správ­ne pred Hos­podinom, tvojím Bohom.


Verš v kontexte

27 Svoje spaľované obety, mäso a krv, prines na ol­tár Hos­podina, svoj­ho Boha. Krv tvojich obiet sa má vy­liať na ol­tár Hos­podina, tvoj­ho Boha, ale mäso môžeš zjesť. 28 Za­chovávaj a počúvaj všet­ky tieto slová, ktoré ti pri­kazujem, aby sa dob­re vodilo tebe, tvojim synom po tebe až naveky, keď budeš robiť, čo je dob­ré a správ­ne pred Hos­podinom, tvojím Bohom. 29 Keď Hos­podin, tvoj Boh, vy­hubí pred tebou národy, ktoré si ideš pod­maniť a usadíš sa v ich krajine,

späť na 5. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

28 Os­tríhaj a po­slúchaj všet­ky tieto slová, ktoré ti ja pri­kazujem, aby bolo dob­re i tebe i tvojim synom po tebe až na veky, keď budeš robiť to, čo je dobré a pravé v očiach Hos­podina, tvoj­ho Boha.

Evanjelický

28 Za­chovávaj a po­slúchaj všet­ky tieto slová, ktoré ti pri­kazujem, aby sa dob­re vodilo tebe i tvojim synom po tebe až naveky, keď budeš konať, čo je dob­ré a správ­ne v očiach Hos­podina, tvoj­ho Boha.

Ekumenický

28 Za­chovávaj a počúvaj všet­ky tieto slová, ktoré ti pri­kazujem, aby sa dob­re vodilo tebe, tvojim synom po tebe až naveky, keď budeš robiť, čo je dob­ré a správ­ne pred Hos­podinom, tvojím Bohom.

Bible21

28 Dbej, abys po­s­lou­chal všech­na tato slova, která ti udílím. To­bě i tvým dě­tem se po­ve­de šťastně až navěky, když bu­deš v očích Hos­po­di­na, svého Bo­ha, dělat, co je dob­ré a správné.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček