Ekumenický5. Mojžišova12,27

5. Mojžišova 12:27

Deuteronomium

Svoje spaľované obety, mäso a krv, prines na ol­tár Hos­podina, svoj­ho Boha. Krv tvojich obiet sa má vy­liať na ol­tár Hos­podina, tvoj­ho Boha, ale mäso môžeš zjesť.


Verš v kontexte

26 Svoje po­svät­né a sľúbené dary však vez­mi a zanes na mies­to, ktoré si vy­volí Hos­podin. 27 Svoje spaľované obety, mäso a krv, prines na ol­tár Hos­podina, svoj­ho Boha. Krv tvojich obiet sa má vy­liať na ol­tár Hos­podina, tvoj­ho Boha, ale mäso môžeš zjesť. 28 Za­chovávaj a počúvaj všet­ky tieto slová, ktoré ti pri­kazujem, aby sa dob­re vodilo tebe, tvojim synom po tebe až naveky, keď budeš robiť, čo je dob­ré a správ­ne pred Hos­podinom, tvojím Bohom.

späť na 5. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

27 A tam budeš obetovať svoje zápal­né obeti, mäso i krv, na ol­tári Hos­podina, svoj­ho Boha, a krv tvojich bit­ných obetí sa vy­leje na ol­tár Hos­podina, tvoj­ho Boha, a mäso budeš jesť.

Evanjelický

27 Tam na ol­tári Hos­podina, svoj­ho Boha, obetuj svoje spaľované obete, mäso i krv. Krv tvojich obetí má sa vy­liať na ol­tár Hos­podina, tvoj­ho Boha, a mäso môžeš zjesť.

Ekumenický

27 Svoje spaľované obety, mäso a krv, prines na ol­tár Hos­podina, svoj­ho Boha. Krv tvojich obiet sa má vy­liať na ol­tár Hos­podina, tvoj­ho Boha, ale mäso môžeš zjesť.

Bible21

27 Tam bu­deš obětovat své zápalné obě­ti – maso i krev – na ol­tář Hos­po­di­na, svého Bo­ha. U tvých ostatních obětí bude krev vy­li­ta na ol­tář Hos­po­di­na, tvého Bo­ha, a maso sníš.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček