Ekumenický5. Mojžišova12,24

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

5. Mojžišova 12:24

Deuteronomium

Nejedz krv, vy­lej ju na zem ako vodu!


Verš v kontexte

23 Len sa ov­lád­ni, aby si nejedol krv, lebo krv je život, pre­to nejedz mäso spolu so životom. 24 Nejedz krv, vy­lej ju na zem ako vodu! 25 Nejedz ju, aby sa dob­re vodilo tebe i tvojim synom po tebe, keď budeš robiť to, čo je správ­ne pred Hos­podinom.

späť na 5. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

24 Nebudeš jej jesť; na zem ju vy­leješ ako vodu.

Evanjelický

24 Nejedz ju, ale vy­lej ju na zem ako vodu!

Ekumenický

24 Nejedz krv, vy­lej ju na zem ako vodu!

Bible21

24 Ne­jez krev, nech ji vy­téci na zem jako vo­du.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček