Ekumenický5. Mojžišova12,22

5. Mojžišova 12:22

Deuteronomium

Môžeš z toho jesť iba tak, ako sa jedáva gazela alebo jeleň, a môže ho jesť nečis­tý aj čis­tý.


Verš v kontexte

21 No ak mies­to, ktoré si Hos­podin, tvoj Boh, vy­volí pre svoje meno, bude od teba ďaleko, môžeš podľa môj­ho príkazu zo svoj­ho dobyt­ka alebo oviec, čo ti dal Hos­podin, za­biť zviera a môžeš jesť vo svojich mes­tách, koľko sa ti žiada. 22 Môžeš z toho jesť iba tak, ako sa jedáva gazela alebo jeleň, a môže ho jesť nečis­tý aj čis­tý. 23 Len sa ov­lád­ni, aby si nejedol krv, lebo krv je život, pre­to nejedz mäso spolu so životom.

späť na 5. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

22 Ale to budeš jesť iba tak, ako sa jie srna alebo jeleň; nečis­tý i čis­tý to bude spolu jesť.

Evanjelický

22 Avšak budeš to jesť iba tak, ako sa jedáva gazela alebo jeleň: nečis­tý i čis­tý môžu to jesť spolu.

Ekumenický

22 Môžeš z toho jesť iba tak, ako sa jedáva gazela alebo jeleň, a môže ho jesť nečis­tý aj čis­tý.

Bible21

22 Smíš je jíst stejně, jako se jí gaze­la či je­len; smí je jíst nečis­tý stejně jako čis­tý.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček