Ekumenický5. Mojžišova12,13

5. Mojžišova 12:13

Deuteronomium

Chráň sa obetovať svoje spaľované obety tam, kde sa to tebe za­páči.


Verš v kontexte

12 Raduj­te sa pred Hos­podinom, vaším Bohom, vy a vaši synovia i vaše dcéry, vaši sluhovia a vaše slúžky i leviti, ktorí bývajú s vami, lebo oni ne­majú dedičný podiel ani dedičné vlast­níc­tvo s vami. 13 Chráň sa obetovať svoje spaľované obety tam, kde sa to tebe za­páči. 14 Svoje spaľované obety budeš prinášať len na tom mies­te, ktoré si vy­volí Hos­podin v jednom z tvojich kmeňov, a len tam budeš robiť všet­ko, čo ti ja pri­kazujem.

späť na 5. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

13 Vy­stríhaj sa, aby si ne­obetoval svojich zápal­ných obetí na ktorom­koľvek mies­te, ktoré uvidíš,

Evanjelický

13 Chráň sa obetovať svoje spaľované obete na ktorom­koľvek mies­te, ktoré uvidíš,

Ekumenický

13 Chráň sa obetovať svoje spaľované obety tam, kde sa to tebe za­páči.

Bible21

13 Měj se na po­zo­ru, abys ne­obětoval své zápalné obě­ti na kterémko­li místě, které by sis sám vy­hlé­dl.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček