Ekumenický5. Mojžišova12,12

5. Mojžišova 12:12

Deuteronomium

Raduj­te sa pred Hos­podinom, vaším Bohom, vy a vaši synovia i vaše dcéry, vaši sluhovia a vaše slúžky i leviti, ktorí bývajú s vami, lebo oni ne­majú dedičný podiel ani dedičné vlast­níc­tvo s vami.


Verš v kontexte

11 Po­tom na mies­to, ktoré si vy­volí Hos­podin, váš Boh, za príbytok svoj­ho mena, budete prinášať všet­ko, čo vám pri­kazujem: svoje spaľované obety, obety s hostinou, desiat­ky, po­z­dvihované obety a všet­ko naj­lepšie z darov, ktoré ste sľúbili Hos­podinovi. 12 Raduj­te sa pred Hos­podinom, vaším Bohom, vy a vaši synovia i vaše dcéry, vaši sluhovia a vaše slúžky i leviti, ktorí bývajú s vami, lebo oni ne­majú dedičný podiel ani dedičné vlast­níc­tvo s vami. 13 Chráň sa obetovať svoje spaľované obety tam, kde sa to tebe za­páči.

späť na 5. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

12 A radovať sa budete pred Hos­podinom, svojím Bohom, vy i vaši synovia i vaše dcéry i vaši sluhovia i vaše diev­ky i Levita, ktorý je vo vašich bránach, lebo ne­má podielu ani dedičs­tva s vami.

Evanjelický

12 Raduj­te sa pred Hos­podinom, svojím Bohom, vy i vaši synovia i vaše dcéry, i vaši služob­níci i vaše slúžky i levíti, ktorí sú vo vašich bránach, lebo oni ne­majú podiel ani dedičné vlast­níc­tvo s vami.

Ekumenický

12 Raduj­te sa pred Hos­podinom, vaším Bohom, vy a vaši synovia i vaše dcéry, vaši sluhovia a vaše slúžky i leviti, ktorí bývajú s vami, lebo oni ne­majú dedičný podiel ani dedičné vlast­níc­tvo s vami.

Bible21

12 Tam se před Hos­po­di­nem, svým Bo­hem, ra­duj­te se svý­mi syny a dce­ra­mi, se svý­mi ot­roky a děveč­ka­mi a také s levi­tou, který je ve tvém městě, ne­boť mezi vá­mi nemá žádný podíl ani dě­dictví.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček