Ekumenický5. Mojžišova11,4

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

5. Mojžišova 11:4

Deuteronomium

čo urobil egypt­skému voj­sku, jeho koňom a vozom, ktoré za­plavil vodou Čer­veného mora, keď vás prena­sledovali, a Hos­podin ich ničil, ako je to do­dnes,


Verš v kontexte

3 jeho znamenia a jeho skut­ky, ktoré v Egypte vy­konal faraónovi, egypt­skému kráľovi, a celej jeho krajine, 4 čo urobil egypt­skému voj­sku, jeho koňom a vozom, ktoré za­plavil vodou Čer­veného mora, keď vás prena­sledovali, a Hos­podin ich ničil, ako je to do­dnes, 5 čo vám urobil na púšti, kým ste prišli na toto mies­to,

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

4 i to, čo učinil egypt­skému voj­sku, jeho koňom a jeho vozom, ako ich zalial vodami Rudého mora, keď sa hnali za vami, a Hos­podin ich za­hubil, a je tak až do dnešného dňa;

Evanjelický

4 čo urobil egypt­skému voj­sku, jeho koňom a vozom, keď ich zalial vodami Čer­veného mora, keď sa hnali za vami a Hos­podin ich zničil až do­dnes,

Ekumenický

4 čo urobil egypt­skému voj­sku, jeho koňom a vozom, ktoré za­plavil vodou Čer­veného mora, keď vás prena­sledovali, a Hos­podin ich ničil, ako je to do­dnes,

Bible21

4 Vy ví­te, co Hos­po­din udělal s egyptským voj­s­kem, s jeho koni i vozy – jak ty pronásledova­te­le za­plavil voda­mi Rudého moře, a tak je vy­hu­bil. Až dodnes si pa­ma­tujete,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček