Ekumenický5. Mojžišova11,18

5. Mojžišova 11:18

Deuteronomium

Za­chovaj­te si tieto slová v srdci a v mysli, pri­viažte si ich ako znamenie na ruky a budete ich mať ako čelen­ku medzi očami.


Verš v kontexte

17 Hos­podinov hnev by totiž vzplanul proti vám. On by za­tvoril nebesia a nebolo by dažďa, zem by ne­vydala úrodu a vy by ste čo­skoro za­hynuli v dobrej krajine, ktorú vám dáva Hos­podin. 18 Za­chovaj­te si tieto slová v srdci a v mysli, pri­viažte si ich ako znamenie na ruky a budete ich mať ako čelen­ku medzi očami. 19 Poúčaj­te o nich svojich synov a hovor­te im o nich, či už budeš sedieť vo svojom dome, alebo pôj­deš po ces­te, či budeš líhať, alebo vstávať.

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

18 Ale si položíte tieto moje slová na svoje srd­ce, a na svoju dušu a pri­viažete si ich na znamenie na svoju ruku, a budú uzlíkom na upomien­ku medzi vašimi očami.

Evanjelický

18 Vložte si tieto moje slová do svoj­ho srd­ca a do duše a pri­viažte si ich ako znamenia na svoje ruky; i budete ich mať ako pás­ku na čele medzi svojimi očami.

Ekumenický

18 Za­chovaj­te si tieto slová v srdci a v mysli, pri­viažte si ich ako znamenie na ruky a budete ich mať ako čelen­ku medzi očami.

Bible21

18 Ulož­te si tato má slova v srd­ci a v duši, přivaž­te si je jako zna­mení na ruku a jako pásek na če­lo.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček