Ekumenický5. Mojžišova11,15

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

5. Mojžišova 11:15

Deuteronomium

I trávu ti dám na poli pre tvoj dobytok a naješ sa do­sýta.


Verš v kontexte

14 dám dážď vašej krajine v pravý čas, dážď jesen­ný i jar­ný, a budeš zbierať obilie, mušt a olej. 15 I trávu ti dám na poli pre tvoj dobytok a naješ sa do­sýta. 16 Dávaj­te si po­zor, aby sa vaše srd­ce nedalo zviesť, aby ste ne­od­bočili a ne­slúžili iným bohom a nek­laňali sa im.

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

15 A dám bylinu na tvojom poli pre tvoje hovädá, a budeš jesť a na­sýtiš sa.

Evanjelický

15 a dám ti trávu na poli pre tvoj dobytok; budeš jesť a na­sýtiš sa.

Ekumenický

15 I trávu ti dám na poli pre tvoj dobytok a naješ sa do­sýta.

Bible21

15 Na tvých pas­t­vinách dám vy­růst trávě pro tvůj do­by­tek. Bu­deš moci jíst do sytosti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček