Ekumenický5. Mojžišova10,13

5. Mojžišova 10:13

Deuteronomium

aby si za­chovával Hos­podinove príkazy a jeho ustanovenia, ktoré ti dnes pri­kazujem, aby sa ti dob­re vodilo.


Verš v kontexte

12 Iz­rael, čo teraz žiada od teba Hos­podin, tvoj Boh? Iba to, aby si sa bál Hos­podina, svoj­ho Boha, aby si chodil po všet­kých jeho ces­tách, aby si ho miloval, aby si slúžil Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, celým srd­com a celou dušou, 13 aby si za­chovával Hos­podinove príkazy a jeho ustanovenia, ktoré ti dnes pri­kazujem, aby sa ti dob­re vodilo. 14 Hos­podinovi, tvoj­mu Bohu, pat­ria nebesia i nebesia nebies, zem a všet­ko, čo je na nej.

späť na 5. Mojžišova, 10

Príbuzné preklady Roháček

13 aby si os­tríhal pri­kázania Hos­podinove a jeho ustanovenia, ktoré ti ja dnes pri­kazujem na tvoje dob­ré.

Evanjelický

13 aby si za­chovával príkazy Hos­podinove i Jeho ustanovenia, ktoré ti dnes pri­kazujem, aby ti bolo dob­re.

Ekumenický

13 aby si za­chovával Hos­podinove príkazy a jeho ustanovenia, ktoré ti dnes pri­kazujem, aby sa ti dob­re vodilo.

Bible21

13 a abys za­chovával Hos­po­di­nova přikázání a us­tano­vení, která ti dnes udílím pro tvé dob­ro.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček