Ekumenický5. Mojžišova10,1

5. Mojžišova 10:1

Deuteronomium

V tom čase mi Hos­podin po­vedal: Vy­kreš dve kamen­né tabule, ako boli pr­vé, vy­stúp ku mne na vrch a urob si drevenú ar­chu.


Verš v kontexte

1 V tom čase mi Hos­podin po­vedal: Vy­kreš dve kamen­né tabule, ako boli pr­vé, vy­stúp ku mne na vrch a urob si drevenú ar­chu. 2 Ja na­píšem na tabule slová, čo boli na pr­vých tabuliach, ktoré si roz­bil, a vlož ich do ar­chy. 3 Urobil som teda ar­chu z akáciového dreva, vy­kresal som dve kamen­né tabule, ako tie pr­vé, a vy­stúpil som na vrch s oboma tabuľami v rukách.

späť na 5. Mojžišova, 10

Príbuzné preklady Roháček

1 V tom čase mi riekol Hos­podin: Uteš si dve kamen­né do­sky, jaké boly tie pr­vé, a vy­j­di ku mne sem na vrch a spravíš si truh­lu z dreva.

Evanjelický

1 V tom čase riekol mi Hos­podin: Vy­kreš si dve kamen­né do­sky, podob­né pr­vým, vy­stúp ku mne na vrch a urob si drevenú truh­lu.

Ekumenický

1 V tom čase mi Hos­podin po­vedal: Vy­kreš dve kamen­né tabule, ako boli pr­vé, vy­stúp ku mne na vrch a urob si drevenú ar­chu.

Bible21

1 Tenkrát mi Hos­po­din ře­kl: „Vy­tesej si dvě ka­menné des­ky, jako byly ty první, a vy­stup ke mně na ho­ru. Zho­tov také dřevěnou tru­hlu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček