Ekumenický5. Mojžišova1,9

5. Mojžišova 1:9

Deuteronomium

Vtedy som vám po­vedal: Ja sa už ďalej ne­vládzem o vás starať.


Verš v kontexte

8 Po­zrite, dávam vám túto krajinu. Voj­dite do nej a ob­saďte ju! Je to krajina, ktorú Hos­podin pod prísahou sľúbil dať vašim ot­com, Ab­rahámovi, Izákovi, Jákobovi a ich po­tom­stvu. 9 Vtedy som vám po­vedal: Ja sa už ďalej ne­vládzem o vás starať. 10 Hos­podin, váš Boh, vás tak rozm­nožil, že dnes vás je už toľko ako hviezd na nebi.

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 A po­vedal som vám toho času: Ne­môžem vás samot­ný uniesť.

Evanjelický

9 Vtedy som vám po­vedal: Ja sám ne­vládzem znášať starosť o vás.

Ekumenický

9 Vtedy som vám po­vedal: Ja sa už ďalej ne­vládzem o vás starať.

Bible21

9 Tenkrát jsem vám ře­kl: „Ne­mo­hu vás dále nést sám.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček