Ekumenický5. Mojžišova1,8

5. Mojžišova 1:8

Deuteronomium

Po­zrite, dávam vám túto krajinu. Voj­dite do nej a ob­saďte ju! Je to krajina, ktorú Hos­podin pod prísahou sľúbil dať vašim ot­com, Ab­rahámovi, Izákovi, Jákobovi a ich po­tom­stvu.


Verš v kontexte

7 Ob­ráťte sa a vy­daj­te sa na ces­tu. Vy­stúp­te na po­horie Amorejčanov a k všetkým obyvateľom v Arábe, na po­horí a v Nížine, v Negeve a na mor­skom po­breží, voj­dite do Kanaánu a Libanonu až k Veľrieke, rieke Euf­rat. 8 Po­zrite, dávam vám túto krajinu. Voj­dite do nej a ob­saďte ju! Je to krajina, ktorú Hos­podin pod prísahou sľúbil dať vašim ot­com, Ab­rahámovi, Izákovi, Jákobovi a ich po­tom­stvu. 9 Vtedy som vám po­vedal: Ja sa už ďalej ne­vládzem o vás starať.

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Vidz, dal som zem pred vami! Voj­dite a zauj­mite zem dedične, o ktorej pri­sahal Hos­podin vašim ot­com, Ab­rahámovi, Izákovi a Jakobovi, že ju dá im a ich semenu po nich. -

Evanjelický

8 Hľa, dal som vám krajinu! Vstúp­te do nej a zauj­mite krajinu, o ktorej Hos­podin pri­sahal vašim ot­com Ab­rahámovi, Izákovi a Jákobovi, že ju dá im aj po­tom­stvu po nich.

Ekumenický

8 Po­zrite, dávam vám túto krajinu. Voj­dite do nej a ob­saďte ju! Je to krajina, ktorú Hos­podin pod prísahou sľúbil dať vašim ot­com, Ab­rahámovi, Izákovi, Jákobovi a ich po­tom­stvu.

Bible21

8 Po­hleď, tu zemi jsem vám dal. Jdě­te a ob­saď­te zem, o níž Hos­po­din přísahal vašim ot­cům Abraha­movi, Izá­kovi a Jáko­bovi, že ji dá jim a po nich je­jich semeni.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček