Ekumenický5. Mojžišova1,7

5. Mojžišova 1:7

Deuteronomium

Ob­ráťte sa a vy­daj­te sa na ces­tu. Vy­stúp­te na po­horie Amorejčanov a k všetkým obyvateľom v Arábe, na po­horí a v Nížine, v Negeve a na mor­skom po­breží, voj­dite do Kanaánu a Libanonu až k Veľrieke, rieke Euf­rat.


Verš v kontexte

6 Hos­podin, náš Boh, nám na Horebe po­vedal: Už do­sť dlho bývate na tom­to vr­chu. 7 Ob­ráťte sa a vy­daj­te sa na ces­tu. Vy­stúp­te na po­horie Amorejčanov a k všetkým obyvateľom v Arábe, na po­horí a v Nížine, v Negeve a na mor­skom po­breží, voj­dite do Kanaánu a Libanonu až k Veľrieke, rieke Euf­rat. 8 Po­zrite, dávam vám túto krajinu. Voj­dite do nej a ob­saďte ju! Je to krajina, ktorú Hos­podin pod prísahou sľúbil dať vašim ot­com, Ab­rahámovi, Izákovi, Jákobovi a ich po­tom­stvu.

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 Ob­ráťte sa, rušaj­te sa a voj­dite do vr­chov Amoreja a na všet­ky jeho súsed­né mies­ta na rovine, na vr­chu a na nížine, na juhu a na po­breží mora, do zeme Kananeja a k Libanonu až po veľkú rieku, po rieku Euf­rates.

Evanjelický

7 Ob­ráťte sa a vy­daj­te na ces­tu! Choďte do amorej­ských hôr a ku všet­kým obyvateľom v Arábe, na po­horí i v Nížine , v Negebe i na mor­skom po­breží, do Kanaánu, k Libanonu až po Veľrieku, po rieku Euf­rat!

Ekumenický

7 Ob­ráťte sa a vy­daj­te sa na ces­tu. Vy­stúp­te na po­horie Amorejčanov a k všetkým obyvateľom v Arábe, na po­horí a v Nížine, v Negeve a na mor­skom po­breží, voj­dite do Kanaánu a Libanonu až k Veľrieke, rieke Euf­rat.

Bible21

7 Ob­rať­te se a jdě­te dál. Ve­jdě­te do po­hoří Emo­rej­ců a ke všem je­jich sou­sedům v Aravě, na horách, v pod­hůří, v Nege­vu i na mořském po­břeží. Ve­jdě­te do ce­lé kanaán­ské země i do Li­bano­nu až po tu ve­likou ře­ku, ře­ku Eufrat.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček