Ekumenický5. Mojžišova1,6

5. Mojžišova 1:6

Deuteronomium

Hos­podin, náš Boh, nám na Horebe po­vedal: Už do­sť dlho bývate na tom­to vr­chu.


Verš v kontexte

5 V Moábsku, za Jor­dánom, začal Mojžiš vy­svetľovať ten­to zákon: 6 Hos­podin, náš Boh, nám na Horebe po­vedal: Už do­sť dlho bývate na tom­to vr­chu. 7 Ob­ráťte sa a vy­daj­te sa na ces­tu. Vy­stúp­te na po­horie Amorejčanov a k všetkým obyvateľom v Arábe, na po­horí a v Nížine, v Negeve a na mor­skom po­breží, voj­dite do Kanaánu a Libanonu až k Veľrieke, rieke Euf­rat.

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 Hos­podin, náš Bôh, nám hovoril na Horebe a riekol takto: Už ste sa do­sť na­bývali na tom­to vr­chu.

Evanjelický

6 Hos­podin, náš Boh, nám tak­to hovoril na Chórebe: Do­sť dlho ste po­bud­li pri tom­to vr­chu.

Ekumenický

6 Hos­podin, náš Boh, nám na Horebe po­vedal: Už do­sť dlho bývate na tom­to vr­chu.

Bible21

6 Hos­po­din, náš Bůh, k nám pro­mlu­vil na Orébu tak­to: „Už jste na této hoře byli dost dlouho.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček