Ekumenický5. Mojžišova1,5

5. Mojžišova 1:5

Deuteronomium

V Moábsku, za Jor­dánom, začal Mojžiš vy­svetľovať ten­to zákon:


Verš v kontexte

4 Bolo to po­tom, ako porazil amorej­ského kráľa Síchona, ktorý síd­lil v Chešbóne, a bášan­ského kráľa Óga, ktorý síd­lil v Aštaróte, v Edrei. 5 V Moábsku, za Jor­dánom, začal Mojžiš vy­svetľovať ten­to zákon: 6 Hos­podin, náš Boh, nám na Horebe po­vedal: Už do­sť dlho bývate na tom­to vr­chu.

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 Za Jor­dánom, v Moáb­skej zemi, začal Mojžiš vy­svetľovať ten­to zákon a po­vedal:

Evanjelický

5 Za Jor­dánom, v Moábe začal Mojžiš vy­svetľovať ten­to zákon:

Ekumenický

5 V Moábsku, za Jor­dánom, začal Mojžiš vy­svetľovať ten­to zákon:

Bible21

5 za­čal Mo­jžíš v moáb­ské zemi v Za­jordání vy­světlovat ten­to Zákon. Ře­kl:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček