Ekumenický5. Mojžišova1,46

5. Mojžišova 1:46

Deuteronomium

Práve pre­to ste museli zo­stať v Kádeši tak dl­ho, ako dlho ste tam bývali.


Verš v kontexte

44 Vtedy vy­šli proti vám Amorejčania, ktorí to po­horie obývali, prena­sledovali vás ako včely a roz­háňali vás od Seíru až po Chor­mu. 45 Po ná­vrate ste plakali pred Hos­podinom. Hos­podin však ne­vypočul váš hlas a ne­na­klonil k vám svoj sluch. 46 Práve pre­to ste museli zo­stať v Kádeši tak dl­ho, ako dlho ste tam bývali.

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

46 A tak ste bývali v Kádeši mnoho dní, toľko, koľko ste bývali.

Evanjelický

46 Pre­to ste zo­stali v Kádeši práve tak dl­ho, ako ste tam bývali.

Ekumenický

46 Práve pre­to ste museli zo­stať v Kádeši tak dl­ho, ako dlho ste tam bývali.

Bible21

46 Pro­to jste mu­se­li tak dlouho zůstat v Ká­deši.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček