Ekumenický5. Mojžišova1,45

5. Mojžišova 1:45

Deuteronomium

Po ná­vrate ste plakali pred Hos­podinom. Hos­podin však ne­vypočul váš hlas a ne­na­klonil k vám svoj sluch.


Verš v kontexte

44 Vtedy vy­šli proti vám Amorejčania, ktorí to po­horie obývali, prena­sledovali vás ako včely a roz­háňali vás od Seíru až po Chor­mu. 45 Po ná­vrate ste plakali pred Hos­podinom. Hos­podin však ne­vypočul váš hlas a ne­na­klonil k vám svoj sluch. 46 Práve pre­to ste museli zo­stať v Kádeši tak dl­ho, ako dlho ste tam bývali.

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

45 A keď ste sa na­vrátili, plakali ste pred Hos­podinom, ale Hos­podin ne­us­lyšal vášho hlasu ani ne­na­klonil k vám svoj­ho ucha.

Evanjelický

45 Keď ste sa vrátili, plakali ste pred Hos­podinom, ale Hos­podin ne­počúval váš hlas a ne­na­klonil k vám ucho.

Ekumenický

45 Po ná­vrate ste plakali pred Hos­podinom. Hos­podin však ne­vypočul váš hlas a ne­na­klonil k vám svoj sluch.

Bible21

45 Když jste se pak vrá­ti­li, naříka­li jste před Hos­po­di­nem, ale Hos­po­din vás ne­vy­s­lyšel, ne­po­přál vám slu­chu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček