Ekumenický5. Mojžišova1,44

5. Mojžišova 1:44

Deuteronomium

Vtedy vy­šli proti vám Amorejčania, ktorí to po­horie obývali, prena­sledovali vás ako včely a roz­háňali vás od Seíru až po Chor­mu.


Verš v kontexte

43 Po­vedal som vám to, no ne­pos­lúch­li ste, vzop­reli ste sa Hos­podinov­mu príkazu a opovážlivo ste vy­stúpili na po­horie. 44 Vtedy vy­šli proti vám Amorejčania, ktorí to po­horie obývali, prena­sledovali vás ako včely a roz­háňali vás od Seíru až po Chor­mu. 45 Po ná­vrate ste plakali pred Hos­podinom. Hos­podin však ne­vypočul váš hlas a ne­na­klonil k vám svoj sluch.

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

44 Vtedy vy­šiel Amorej, ktorý býval na tom vr­chu, proti vám, a honili vás, ako robievajú včely, a zbili vás na Seire a bijúc prena­sledovali až do Hor­my.

Evanjelický

44 Vtedy vy­šli proti vám Amorej­ci, ktorí bývali na tom po­horí, prena­sledovali vás ako včely a roz­háňali vás od Séíru až po Chor­mu.

Ekumenický

44 Vtedy vy­šli proti vám Amorejčania, ktorí to po­horie obývali, prena­sledovali vás ako včely a roz­háňali vás od Seíru až po Chor­mu.

Bible21

44 Emo­rej­ci, kteří v těch horách byd­le­li, vy­táh­li pro­ti vám, hna­li se za vá­mi jako vosy a roz­práši­li vás po Seí­ru až k Chor­mě.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček