Ekumenický5. Mojžišova1,43

5. Mojžišova 1:43

Deuteronomium

Po­vedal som vám to, no ne­pos­lúch­li ste, vzop­reli ste sa Hos­podinov­mu príkazu a opovážlivo ste vy­stúpili na po­horie.


Verš v kontexte

42 Hos­podin mi však po­vedal: Po­vedz im: Ne­vy­stupuj­te ani nebojuj­te, lebo ja nebudem medzi vami. Inak vás vaši ne­priatelia porazia. 43 Po­vedal som vám to, no ne­pos­lúch­li ste, vzop­reli ste sa Hos­podinov­mu príkazu a opovážlivo ste vy­stúpili na po­horie. 44 Vtedy vy­šli proti vám Amorejčania, ktorí to po­horie obývali, prena­sledovali vás ako včely a roz­háňali vás od Seíru až po Chor­mu.

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

43 A hovoril som vám to, a ne­pos­lúch­li ste, ale ste sa sprotivili roz­kazu Hos­podinov­mu a v spúre ste sa od­vážili a išli ste hore na vrch.

Evanjelický

43 Po­vedal som vám to, no ne­počúvali ste, ale vzop­reli ste sa roz­kazu Hos­podinov­mu a trúfalo ste vy­stúpili na po­horie.

Ekumenický

43 Po­vedal som vám to, no ne­pos­lúch­li ste, vzop­reli ste sa Hos­podinov­mu príkazu a opovážlivo ste vy­stúpili na po­horie.

Bible21

43 Ře­kl jsem vám to, ale ne­po­s­lech­li jste. Vze­pře­li jste se Hos­po­di­novu příka­zu a opo­váž­livě jste se vy­da­li do hor.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček