Ekumenický5. Mojžišova1,42

5. Mojžišova 1:42

Deuteronomium

Hos­podin mi však po­vedal: Po­vedz im: Ne­vy­stupuj­te ani nebojuj­te, lebo ja nebudem medzi vami. Inak vás vaši ne­priatelia porazia.


Verš v kontexte

41 Vy ste mi od­povedali: Pre­hrešili sme sa proti Hos­podinovi. Vy­stúpime a budeme bojovať tak, ako nám pri­kázal Hos­podin, náš Boh. Každý z vás si po­tom opásal bojovú výzb­roj a naz­dávali ste sa, že bude ľah­ké vy­stúpiť na po­horie. 42 Hos­podin mi však po­vedal: Po­vedz im: Ne­vy­stupuj­te ani nebojuj­te, lebo ja nebudem medzi vami. Inak vás vaši ne­priatelia porazia. 43 Po­vedal som vám to, no ne­pos­lúch­li ste, vzop­reli ste sa Hos­podinov­mu príkazu a opovážlivo ste vy­stúpili na po­horie.

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

42 Ale Hospodin mi riekol: Po­vedz im: Nechoďte hore a nebojuj­te, lebo nie som medzi vami, aby ste neboli porazení pred svojimi ne­priateľmi.

Evanjelický

42 Vtedy mi riekol Hos­podin: Po­vedz im: Ne­vy­stupuj­te a nebojuj­te, lebo ja nie som upro­stred vás; ináč utr­píte porážku od svojich ne­priateľov!

Ekumenický

42 Hos­podin mi však po­vedal: Po­vedz im: Ne­vy­stupuj­te ani nebojuj­te, lebo ja nebudem medzi vami. Inak vás vaši ne­priatelia porazia.

Bible21

42 Hos­po­din ale ke mně pro­mlu­vil: „Řekni jim – Ne­vy­dávej­te se vzhů­ru a ne­pouštěj­te se do bo­je, ne­boť nejsem ve vašem stře­du. Ji­nak vás vaši ne­přá­te­lé porazí.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček