Ekumenický5. Mojžišova1,33

5. Mojžišova 1:33

Deuteronomium

ktorý vás pred­chádzal, aby vám vy­hliadol táboris­ko. On vám ohňom v noci a ob­lakom cez deň ukazuje ces­tu, ktorou máte ísť.


Verš v kontexte

32 No na­priek tomu ste ne­verili Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, 33 ktorý vás pred­chádzal, aby vám vy­hliadol táboris­ko. On vám ohňom v noci a ob­lakom cez deň ukazuje ces­tu, ktorou máte ísť. 34 Keď Hos­podin počul, čo ste vraveli, roz­hneval sa a pri­sahal:

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

33 ktorý išiel pred vami ces­tou, aby vám vy­hľadal mies­to, kde by ste sa moh­li roz­ložiť táborom, vnoci v oh­ni, aby vám ukazoval ces­tu, ktorou ste mali ísť, a v ob­laku vod­ne.

Evanjelický

33 ktorý šiel ces­tou pred vami vy­hliad­nuť vám mies­to, kde by ste sa utáborili: cez noc v ohni a cez deň v ob­laku, aby vám ukázal ces­tu, ktorou máte ísť.

Ekumenický

33 ktorý vás pred­chádzal, aby vám vy­hliadol táboris­ko. On vám ohňom v noci a ob­lakom cez deň ukazuje ces­tu, ktorou máte ísť.

Bible21

33 ačko­li vás před­cházel na cestě, hledal vám místo k odpočinku a ukazoval vám ces­tu, kte­rou má­te jít – za noci ohněm a za dne ob­la­kem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček