Ekumenický5. Mojžišova1,29

5. Mojžišova 1:29

Deuteronomium

Vtedy som vám po­vedal: Neľakaj­te sa ich, ne­maj­te pred nimi strach!


Verš v kontexte

28 Kam to vlast­ne ideme? Naši bratia nás znechutili, keď vraveli: Ľud je tam zdat­nejší a vy­šší než my, mes­tá sú veľké a opev­nené až po nebo a videli sme tam aj Anákov. 29 Vtedy som vám po­vedal: Neľakaj­te sa ich, ne­maj­te pred nimi strach! 30 Hos­podin, váš Boh, ktorý vás pred­chádza, bude sám bojovať za vás, ako to zjav­ne robil s vami v Egypte

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

29 A po­vedal som vám: Nedes­te sa ani sa ich neboj­te.

Evanjelický

29 Vtedy som vám po­vedal: Neľakaj­te sa, ani sa ich neboj­te!

Ekumenický

29 Vtedy som vám po­vedal: Neľakaj­te sa ich, ne­maj­te pred nimi strach!

Bible21

29 Od­po­věděl jsem vám: „Ne­boj­te se, neměj­te strach!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček