Ekumenický5. Mojžišova1,28

5. Mojžišova 1:28

Deuteronomium

Kam to vlast­ne ideme? Naši bratia nás znechutili, keď vraveli: Ľud je tam zdat­nejší a vy­šší než my, mes­tá sú veľké a opev­nené až po nebo a videli sme tam aj Anákov.


Verš v kontexte

27 Re­ptali ste vo svojich stanoch a hovorili ste: Hos­podin nás vy­viedol z Egypta z nenávisti, aby nás vy­dal do rúk Amorejčanov a za­hubil nás. 28 Kam to vlast­ne ideme? Naši bratia nás znechutili, keď vraveli: Ľud je tam zdat­nejší a vy­šší než my, mes­tá sú veľké a opev­nené až po nebo a videli sme tam aj Anákov. 29 Vtedy som vám po­vedal: Neľakaj­te sa ich, ne­maj­te pred nimi strach!

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

28 Kam poj­deme hore? Naši bratia veľmi zmalát­nili naše srd­ce hovoriac: Je to veľký ľud a vy­šší, ako sme my; a mestá veľké a ohradené až do neba, ba ešte aj synov Enákových sme tam videli.

Evanjelický

28 Kam to ideme? Naši bratia nám vzali od­vahu, keď po­vedali: Ľud je väčší a vy­šší ako my, mes­tá sú veľké, opev­nené až po nebo, a videli sme tam aj Anákov­cov.

Ekumenický

28 Kam to vlast­ne ideme? Naši bratia nás znechutili, keď vraveli: Ľud je tam zdat­nejší a vy­šší než my, mes­tá sú veľké a opev­nené až po nebo a videli sme tam aj Anákov.

Bible21

28 Kam to jde­me? Naši bratři nás připravi­li o od­vahu, když řek­li: ‚­Ten lid je silnější a vy­šší než my, měs­ta jsou ve­liká a opevněná až k ne­bi, a navíc jsme tam vi­dě­li Anakovce!‘“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček