Ekumenický5. Mojžišova1,27

5. Mojžišova 1:27

Deuteronomium

Re­ptali ste vo svojich stanoch a hovorili ste: Hos­podin nás vy­viedol z Egypta z nenávisti, aby nás vy­dal do rúk Amorejčanov a za­hubil nás.


Verš v kontexte

26 Vy ste však od­miet­li vy­stúpiť a roz­kazu Hos­podina, svoj­ho Boha, ste sa vzop­reli. 27 Re­ptali ste vo svojich stanoch a hovorili ste: Hos­podin nás vy­viedol z Egypta z nenávisti, aby nás vy­dal do rúk Amorejčanov a za­hubil nás. 28 Kam to vlast­ne ideme? Naši bratia nás znechutili, keď vraveli: Ľud je tam zdat­nejší a vy­šší než my, mes­tá sú veľké a opev­nené až po nebo a videli sme tam aj Anákov.

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

27 a re­ptali ste vo svojich stánoch a po­vedali ste: Pre­to, že nás nenávidí Hos­podin, p­reto nás vy­viedol z Egypt­skej zeme, aby nás vydal do ruky Amoreja, aby nás za­hladil.

Evanjelický

27 re­ptali ste a hovorili ste po svojich stanoch: Pre­tože nás nenávidel Hos­podin, vy­viedol nás z Egyp­ta, aby nás vy­dal do rúk Amorej­com, a tak aby nás vy­hubil.

Ekumenický

27 Re­ptali ste vo svojich stanoch a hovorili ste: Hos­podin nás vy­viedol z Egypta z nenávisti, aby nás vy­dal do rúk Amorejčanov a za­hubil nás.

Bible21

27 Za­ča­li jste ve svých stanech re­ptat: „Hos­po­din nás vy­ve­dl z Egyp­ta, pro­tože nás nenávi­děl! Vy­dal nás do ru­kou Emo­rej­ců, aby nás vy­hla­dil!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček