Ekumenický5. Mojžišova1,25

5. Mojžišova 1:25

Deuteronomium

Prinies­li nám z plodov tej krajiny, čo vzali so sebou, a podali nám túto správu: Krajina, ktorú nám dáva Hos­podin, náš Boh, je dob­rá.


Verš v kontexte

24 Tí sa vy­brali na výz­vedy, vy­stúpili na po­horie, prišli až do údolia Eškól a pre­skúmali ho. 25 Prinies­li nám z plodov tej krajiny, čo vzali so sebou, a podali nám túto správu: Krajina, ktorú nám dáva Hos­podin, náš Boh, je dob­rá. 26 Vy ste však od­miet­li vy­stúpiť a roz­kazu Hos­podina, svoj­ho Boha, ste sa vzop­reli.

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

25 A vzali so sebou z ovocia zeme a donies­li dolu k nám a podali nám zp­rávu a po­vedali: Je to dob­rá zem, ktorú nám dá Hos­podin, náš Bôh.

Evanjelický

25 Vzali so sebou z plodín tej krajiny, donies­li ich k nám a podali nám správu. Po­vedali: Dob­rá je krajina, ktorú nám dáva Hos­podin, náš Boh!

Ekumenický

25 Prinies­li nám z plodov tej krajiny, čo vzali so sebou, a podali nám túto správu: Krajina, ktorú nám dáva Hos­podin, náš Boh, je dob­rá.

Bible21

25 vza­li s se­bou něco z jejího ovo­ce a při­nes­li je nám. Po­té nám poda­li zprávu: „Země, kte­rou nám Hos­po­din, náš Bůh, dává, je dobrá.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček