Ekumenický5. Mojžišova1,24

5. Mojžišova 1:24

Deuteronomium

Tí sa vy­brali na výz­vedy, vy­stúpili na po­horie, prišli až do údolia Eškól a pre­skúmali ho.


Verš v kontexte

23 Ten­to váš ná­vrh sa mi páčil, pre­to som spomedzi vás vy­bral dvanásť mužov, po jed­nom z každého kmeňa. 24 Tí sa vy­brali na výz­vedy, vy­stúpili na po­horie, prišli až do údolia Eškól a pre­skúmali ho. 25 Prinies­li nám z plodov tej krajiny, čo vzali so sebou, a podali nám túto správu: Krajina, ktorú nám dáva Hos­podin, náš Boh, je dob­rá.

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

24 A ob­rátiac sa išli hore na vr­chy a prišli až po dolinu Eškol a prešpehovali zem.

Evanjelický

24 Tí sa ob­rátili a vy­stúpili na po­horie, prišli po údolie Eškól a pre­skúmali ho.

Ekumenický

24 Tí sa vy­brali na výz­vedy, vy­stúpili na po­horie, prišli až do údolia Eškól a pre­skúmali ho.

Bible21

24 Vy­pravi­li se vzhů­ru do hor a přiš­li až do údo­lí Eškol. Když pro­zkou­ma­li zem,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček