Ekumenický5. Mojžišova1,23

5. Mojžišova 1:23

Deuteronomium

Ten­to váš ná­vrh sa mi páčil, pre­to som spomedzi vás vy­bral dvanásť mužov, po jed­nom z každého kmeňa.


Verš v kontexte

22 Vtedy ste všet­ci pri­stúpili ku mne s návrhom: Pošlime vo­pred mužov, ktorí pre­skúmajú krajinu a podajú nám správu o ceste, ktorou sa máme uberať, ako aj o mestách, do ktorých sa máme do­stať. 23 Ten­to váš ná­vrh sa mi páčil, pre­to som spomedzi vás vy­bral dvanásť mužov, po jed­nom z každého kmeňa. 24 Tí sa vy­brali na výz­vedy, vy­stúpili na po­horie, prišli až do údolia Eškól a pre­skúmali ho.

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

23 To slovo sa mi ľúbilo, a vzal som z vás dvanás­tich mužov, po jed­nom mužovi z každého pokolenia.

Evanjelický

23 Páčilo sa mi to a vy­bral som spomedzi vás dvanásť mužov, z každého kmeňa jed­ného.

Ekumenický

23 Ten­to váš ná­vrh sa mi páčil, pre­to som spomedzi vás vy­bral dvanásť mužov, po jed­nom z každého kmeňa.

Bible21

23 Ten návrh se mi lí­bil, a tak jsem z vás vy­bral dvanáct mužů, po jednom z každého kmene.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček